Про Нас

Transparency International Україна

ti-ukraine-8000x2500_NEW (1)Transparency International Україна є представництвом глобальної антикорупційної організації Transparency International, що має понад 90 національних представництв та працює більше ніж у 100 країнах світу.

Місія ТІ Україна полягає у зменшенні рівня корупції в Україні шляхом сприяння прозорості, підзвітності та доброчесності публічної влади і громадянського суспільства. Організація відстоює запровадження ефективної антикорупційної політики держави, посилення прозорості публічних фінансів, розвиває середовище професійних борців із корупцією та сприяє належному врядуванню. 

Серед відомих здобутків ТІ Україна – розробка, адвокація та контроль за втіленням низки важливих антикорупційних законів, адміністрування разом із партнерами системи електронних закупівель ProZorro, допомога у створенні ключових антикорупційних інституцій, контроль за деклараціями та стилем життя високопосадовців, зниження рівня толерантності до корупції серед населення.

Дізнатися більше про діяльність організації можна на сайті www.ti-ukraine.org

 ЦЕНТР ПОЛІТИЧНИХ СТУДІЙ ТА АНАЛІТИКИ “ЕЙДОС” 

Центр Політичних Студій та Аналітики “ЕЙДОС” – це аналітично-тренігова громадська організація, заснована у 2005 році з метою об’єднання зусиль громадськості задля розбудови в Україні громадянського суспільства, демократичних інститутів та дієвого місцевого самоврядування. З 2009 року наша організація проводить багато як Всеукраїнських проектів так і проектів, спрямованих на місцевий рівень. Проведені навчальні семінари з фондами IRI (Міжнародний Республіканський інститут), Конрада Аденауера, Фрідріха Наумана, Відродження, дав нам змогу покращити обізнаність активістів нашої організації в державотворчих процесах. Уже багато років поспіль ГО «Центр політичних студій» приймає активну участь у державотворчих процесах України з різними організаціями, коаліціями громадських організацій та рухами такими як: Новий Громадянин, рух «ЧЕСНО», коаліція «ДЗВІН» та інші. Місія ЦПСА – активізація структурних суспільно-політичних перетворень в Україні шляхом творення сучасної світоглядної парадигми політичного мислення в українському суспільстві. Завдання ЦПСА – зміна та розвиток політичної свідомості громадсько- та політично-активної частини населення через усвідомлення своєї проактивної ролі в процесі розвитку українського суспільства, побудову якісно нових ціннісних орієнтацій, політичного дискурсу та політичної культури. Основна мета це – реалізація та захист інтересів, прав і свобод членів організації шляхом сприяння у вивченні проблем суспільних інституцій, економічному і соціальному прогресу суспільства, об’єднання зусиль громадськості для становлення в Україні відкритої моральної політики як необхідної передумови побудови громадянського суспільства, ефективного використання всіх наявних можливостей розвитку та утвердження демократичних цінностей, розбудові демократичних інституцій, дієвого місцевого самоврядування, відродження та плекання національної свідомості та політичної освіти населення. Сайт ЦПСА: http://cpsa.org.ua та http://eidos.org.ua/

 ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНОЇ ОСВІТИ 

Інститут Політичної Освіти – заснований у 2001 році за ініціативою молодих людей – учасників семінарів з політичної освіти. В липні 2010 року Інститут Політичної Освіти (ІПО) набув статус всеукраїнської організації. Протягом часу свого існування ІПО став автором та впровадив в життя низку різноманітних проектів, направлених на розвиток демократії та становленню громадянського суспільства в Україні. Місією ІПО є політична освіта українського суспільства, розвиток місцевого самоврядування та парламентаризму, європейська інтеграція України, утвердження демократичних цінностей. Сайт ІПО: http://www.ipo.org.ua